Dopravně-sociologický průzkum domácností


Vážení občané,

Statutární město Přerov zahájilo zpracovávání strategického dokumentu Plán udržitelné mobility pro město Přerov, jehož nedílnou součástí a předpokladem pro úspěch je zapojení veřejnosti.

Obracíme se na Vás tímto s žádostí o spolupráci při tvorbě Plánu mobility ve městě Přerov. Průzkum je zaměřen přednostně na zjištění standardního dopravního chování obyvatel města v průběhu běžného pracovního dne. Cílem průzkumu je stanovit stávající dělbu přepravní práce, dále bude zaměřen i na získání odpovědi na případnou změnu dopravního chování obyvatel.

V průběhu vyplňování dotazníku si můžete své odpovědi uložit (tlačítko „Obnovit později“ v horní liště) a později jej znovu načíst a doplnit. Mezi jednotlivými otázkami se můžete rovněž vracet.

S výsledky průzkumu bude zpracovatel (ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.) dále pracovat v rámci technické části Plánu mobility. ACCENDO je společnost, která garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Lukáš Dědič, +420 596 112 649

Dotazník můžete také vyplnit ve Wordu (ke stažení ZDE) a zaslat nám jej na email info@mobilita-prerov.eu

Děkujeme za spolupráci a Váš čas!

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.