Plán mobility města Přerova


Vážení občané,

Statutární město Přerov zahájilo zpracovávání strategického dokumentu Plán udržitelné mobility pro město Přerov, jehož nedílnou součástí a předpokladem pro úspěch je zapojení veřejnosti a osvěta.

Obracíme se na Vás tímto s žádostí o spolupráci při tvorbě Plánu mobility ve městě Přerov. Pomocí tohoto průzkumu, máte možnost se vyjádřit k Vaší představě o budoucím rozvoji města (zejména v oblasti zkvalitnění hromadné dopravy, cyklistické a pěší) a svým názorem ho ovlivnit.

S výsledky průzkumu bude zpracovatel (ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.) dále pracovat v rámci technické části Plánu mobility. ACCENDO je společnost, která garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu.

Projekt „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Lukáš Dědič, +420 725 611 540

Děkujeme za spolupráci a Váš čas!

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.